نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

وایرشو تک روکش دار سایز ۱۲۰ بسته صدتایی

1,500,000 تومان

وایرشو تک روکش دار سایز 120

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از آن استفاده می گردد. مورد استفاده آن از این قرار است که به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز آن) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی آن در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

وایرشو تک روکش دار سایز ۱۵۰ بسته صدتایی

1,800,000 تومان
جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از آن استفاده می گردد. مورد استفاده آن از این قرار است که به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز آن) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی آن در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

وایرشو تک روکش دار سایز ۴ بسته صدتایی

45,000 تومان
وایرشو تک روکش دار سایز ۴   وایرشو تک روکش دار سایز ۴