نقد و بررسی

پرس کابلشو هیدرولیک HP-400

پرس کابلشو هیدرولیک HP-400 مناسب یرای سلیز ۱۶ تا ۴۰۰ با برند قباکو در فروشگاه الکتروقبادیان موجود میباشد. فروش بصورت آنلاین، حضوری و تلفنی امکان پذیر است.