نقد و بررسی

پرس سوكت زن سیم تلفن مدل HT-2008R

 

ابزار پرس سوکت سیم تلفن

مدل: HT-2008R

طول : 210mm

وزن: 530g