وایرشو تک روکش دار سایز 120 بسته صدتایی

خانه/فروشگاه/سرسیم و وایرشو/وایرشو تک روکش دار/وایرشو تک روکش دار سایز 120 بسته صدتایی

وایرشو تک روکش دار سایز 120 بسته صدتایی

به دلیل نوسانات ارز، قیمت ها قبل از خرید چک شود
ابزارآلات پس از فروش مرجوعی ندارد

Wire and cable accessories

شناسه محصول: 7233دسته: سرسیم و وایرشو, وایرشو تک روکش دار

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از آن استفاده می گردد. مورد استفاده آن از این قرار است که به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز آن) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی آن در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

1,100,000 تومان

نقد و بررسی

وایرشو تک روکش دار سایز 120

انواع وایرشو: جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از آن استفاده می گردد. مورد استفاده آن از این قرار است که به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز آن) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی آن در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

Inline Feedbacks
View all comments