نقد و بررسی

وایرشو بدون روکش سایز 4 بسته صدتایی

وایرشو بدون روکش: جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو استفاده می گردد.