نقد و بررسی

شماره سیم فشاری برای سیم ۰/۵ تا ۱ کد KE1