نقد و بررسی

شماره سیم حلقه ای یا گرد 0 تا 9 برای سیم 10 تا 25 کد EC3