نقد و بررسی

شماره سیم حلقه ای یا گرد 0 تا 9 برای سیم ۴ تا ۶ کد EC2