نقد و بررسی

شماره سیم حلقه ای یا گرد 0 تا 9 برای سیم ۱/۵ تا ۴ کد EC1