نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 4 میلیمتر شفاف | سفید | ارت | سبز

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 4 میلی متری شفاف | سفید | ارت | سبز