نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 4 میلیمتر آبی | قرمز | زرد

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 4 میلی متری آبی | قرمز | زرد