نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 3.5 میلیمتری شفاف-سفید-ارت-سبز

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 3.5 میلی متری شفاف-سفید-ارت-سبز