نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 3.5 میلیمتری آبی | -قرمز | زرد

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 3.5 میلیمتری آبی | -قرمز | زرد