نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 3 میلیمتری شفاف | سفید | ارت | سبز

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 3 میلی متری شفاف | سفید | ارت | سبز