نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 2 میلیمتری شفاف-سفید-ارت-سبز

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 2 میلی متری