نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 1.5 میلیمتر شفاف | سفید | ارت | سبز

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 1.5 میلی متری شفاف | سفید | ارت | سبز