نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر 1.5 میلیمتر آبی | قرمز | زرد

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 1.5 میلی متری آبی | قرمز | زرد