نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر ۱ میلیمتر شفاف | سفید | ارت | سبز

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر ۱ میلی متری شفاف | سفید | ارت | سبز