نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر ۱ میلیمتر آبی | قرمز | زرد

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر ۱ میلی متری آبی | قرمز | زرد