نقد و بررسی

روکش حرارتی تک لایه قطر ۱ میلیمتری مشکی

شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر ۱ میلی متری مشکی