نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳ SV1.5-3 بسته صدتایی

100,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳ SV1.5-3   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۴ SV1.5-4 بسته صدتایی

90,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۴ SV1.5-4   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۴

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۵ SV1.5-5 بسته صدتایی

150,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۵ SV1.5-5   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۵

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۶ SV1.5-6 بسته صدتایی

180,000 تومان
سرسیم دو شاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ استفاده می شود. جهت نصب سرسیم دو شاخ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ محکم می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۳ SV2.5-3 بسته صدتایی

120,000 تومان
سرسیم دو شاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ استفاده می شود. جهت نصب سرسیم دو شاخ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ محکم می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴ SV2.5-4 بسته صدتایی

100,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴ SV2.5-4   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵ SV2.5-5 بسته صدتایی

120,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵ SV2.5-5   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۶ SV2.5-6 بسته صدتایی

180,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۶ SV2.5-6   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۶

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۸ ۸-SV2.5 بسته صدتایی

250,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۸ ۸-SV2.5   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۸

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۴و۶ قطر حلقه ۵ SV-5.5-5 بسته صدتایی

220,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۴و۶ قطر حلقه ۵ SV-5.5-5   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۴و۶ قطر حلقه ۵

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۴و۶ قطر حلقه ۶ SV-5.5-6 بسته صدتایی

240,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۶ قطر حلقه ۶ SV-5.5-6   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۶ قطر حلقه ۶

سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۴و۶ قطر حلقه ۸ SV-5.5-8 بسته صدتایی

300,000 تومان
سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۴و۶ قطر حلقه ۸ SV-5.5-8   سر سیم دوشاخ ورودی سیم ۴و۶ قطر حلقه ۸