سرسیم حلقوی، گرد یا چشمی
سرسیم حلقوی جهت اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. برای نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سرسیم حلقوی در بازار با نامهای سرسیم گرد یا سرسیم چشمی نیز ارائه میشود.

شیوه کدگذاری سرسیم گرد به این صورت است:

RV: نشان دهنده کد نوع سرسیم

L: پهنای حلقه که در آن S نشانه کوچک، M نشانه متوسط و L نشانه بزرگ میباشد.

۱.۲۵: حداکثر سایز سیم ورودی mm2

۳.۵ قطر حلقه بر حسب میلیمتر

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۱۰ RV1.25-10 بسته صدتایی

200,000 تومان
سرسیم حلقوی جهت اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. برای نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۱۲ RV1.25-12 بسته صدتایی

270,000 تومان
سرسیم حلقوی یا سرسیم گرد جهت اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. برای نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳ RV1.25-3 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳ RV1.25-3   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۶ RV1.25-6 بسته صدتایی

120,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۶ RV1.25-6   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۶

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۸ RV1.25-8 بسته صدتایی

160,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۸ RV1.25-8   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۸

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-4 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-4   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-4

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-5بسته صدتایی

100,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-5   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-5

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۰ RV2-10 بسته صدتایی

220,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۰ RV2-10   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۰

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۲ RV2-12 بسته صدتایی

300,000 تومان
سرسیم حلقوی یا سرسیم گرد جهت اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. برای نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۳ RV2-3 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۳ RV2-3   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۳

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴ RV2-4 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴ RV2-4   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵ RV2-5 بسته صدتایی

120,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵ RV2-5   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵