نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۰۶۵/۲۲

1,500,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 065/22

کد کالا :  WAS-065/22 روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.  

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۰۸۵/۳۵

1,600,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 085/35

کد کالا :  WAS-085/35 روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.  

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۱۰۰/۳۵

1,700,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 100/35

کد کالا :  WAS-100/35 روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.  

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۱۲۰/۴۰

1,950,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 120/40

کد کالا :  WAS-120/40 روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.  

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۱۵۰/۵۰

2,300,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر ۱۵۰/۵۰

کد کالا :  WAS-150/50 روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.  

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۱۷۰/۵۵

2,950,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 170/55

کد کالا :  WAS-170/55 روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.  

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۳۰/۱۲

1,250,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 30/12

روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.  

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار ۳:۱ با قطر ۵۰/۱۸

1,350,000 تومان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 050/18

کد کالا :  WAS-050/18 روکشهای حرارتی زیپ دار یا تعمیری روکشهایی هستند که برای کابلهایی که غلاف آنها در حین قرقره کردن، حمل، نصب یا در طول زمان دچار صدماتی مانند سوراخ شدگی، بریدگی، جویدگی شده باشند. استفاده این نوع روکشهای حرارتی تعمیری بدون نیاز به بریدن غلاف با قطع قسمتی از کابل یا مفصل بندی انجام میگیرد. توجه به طراحی صفحه گونه این روکش ها، و بهره گیری از یک یا چند ریل از جنس استینلس استیل (ضد زنگ) که به صورت ریلی زبانه های دو طرف روکش را در بر و دو طرف روکش را بر همدیگر مماس می نماید،  نصب روکش آسان، سریع و ارزان انجام میگیرد. به دلیل ظاهر زیپ گونه این ریل ها، از این روکش ها، به عنوان روکش زیپ دار یا روکش زیپی نیز یاد می شود. پس از نصب روکش به واسطه ریل های استیل حول کابل و با اعمال حرارت مناسب بر روی روکش حرارتی، روکش به صورت مستحکم حول غلاف کابل جمع شده، و مانند غلاف جدید کابل در قسمت صدمه دیده بر روی کابل قرار می گیرد.