نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

وایرشو بدون روکش سایز ۰٫۵ بسته صدتایی

30,000 تومان
وایرشو بدون روکش سایز ۰٫۵   وایرشو بدون روکش سایز ۰٫۵

وایرشو بدون روکش سایز ۰٫۷۵ بسته صدتایی

25,000 تومان
وایرشو بدون روکش سایز ۰٫۷۵   وایرشو بدون روکش سایز ۰٫۷۵

وایرشو بدون روکش سایز ۱٫۵ بسته صدتایی

45,000 تومان
جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو استفاده می گردد.

وایرشو بدون روکش سایز ۱۰ بسته صدتایی

100,000 تومان
جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو استفاده می گردد.

وایرشو بدون روکش سایز ۱۶ بسته صدتایی

150,000 تومان
جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو استفاده می گردد.

وایرشو بدون روکش سایز ۲٫۵ بسته صدتایی

50,000 تومان
وایرشو بدون روکش سایز ۲٫۵   وایرشو بدون روکش سایز ۲٫۵

وایرشو بدون روکش سایز ۴ بسته صدتایی

70,000 تومان
وایرشو بدون روکش سایز ۴ بسته صدتایی وایرشو بدون روکش: جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول