نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱٫۵ FRD1.25-156 بسته صدتایی

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱٫۵ FRD1.25-156   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱٫۵ FRD1.25-156

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-110 بسته صدتایی

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-110   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-110

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-187 بسته صدتایی

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-187   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-187

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-250 بسته صدتایی

80,000 تومان
سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-250   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-250

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-110 بسته صدتایی

100,000 تومان
سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-110   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-110

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-187 بسته صدتایی

120,000 تومان
سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-187   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-187

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-250 بسته صدتایی

90,000 تومان
سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-250   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۲/۵ FDD2-250

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۶-۴ FDD5.5-250 بسته صدتایی

120,000 تومان
سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۶-۴ FDD5.5-250   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۶-۴ FDD5.5-250

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۶-۴ FRD5.5-195 بسته صدتایی

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۶-۴ FRD5.5-195   سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۶-۴ FRD5.5-195

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم ۱.۵ کد (MDD ۱.۲۵-۲۵۰) قرمز بسته صدتایی

100,000 تومان
سرسیم های فیشی نری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات  انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات، بر خلاف سرسیم های دیگر، جنس هادی این سرسیم از برنج (آلیاژ مس و روی) می باشد. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم ۲.۵ کد (MDD ۲-۲۵۰) آبی بسته صدتایی

120,000 تومان
سرسیم های فیشی نری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات  انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات، بر خلاف سرسیم های دیگر، جنس هادی این سرسیم از برنج (آلیاژ مس و روی) می باشد. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است