سرسیمها و وایرشو ها جهت اتصال بین سیم و پیچ یا یک سلول بکار میروند. این ابزار از یک قسمت هادی و بخش عایق درست شده اند. برای جای گذاری آن میتوان از دست یا ابزار پرس استفاده کرد. سایزهای مختلف آنها را میتوانید در فروشگاه الکتروقبادیان خریداری نمایید.

نمایش 1–12 از 72 نتیجه

نمایش 9 24 36

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۱۰ RV1.25-10 بسته صدتایی

200,000 تومان
سرسیم حلقوی جهت اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. برای نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۱۲ RV1.25-12 بسته صدتایی

270,000 تومان
سرسیم حلقوی یا سرسیم گرد جهت اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. برای نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳ RV1.25-3 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳ RV1.25-3   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۳

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۶ RV1.25-6 بسته صدتایی

120,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۶ RV1.25-6   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۶

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۸ RV1.25-8 بسته صدتایی

160,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۸ RV1.25-8   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه ۸

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-4 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-4   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-4

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-5بسته صدتایی

100,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-5   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۱٫۵ قطر حلقه RV1.25-5

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۰ RV2-10 بسته صدتایی

220,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۰ RV2-10   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۰

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۱۲ RV2-12 بسته صدتایی

300,000 تومان
سرسیم حلقوی یا سرسیم گرد جهت اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. برای نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۳ RV2-3 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۳ RV2-3   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۳

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴ RV2-4 بسته صدتایی

80,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴ RV2-4   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۴

سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵ RV2-5 بسته صدتایی

120,000 تومان
سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵ RV2-5   سر سیم حلقوی ورودی سیم ۲٫۵ قطر حلقه ۵