بست کمربندی استیل روکش دار

بست کمربندی استیل روکش دار برای اتصال انواع کابل و لوله و … در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

بست کمربندی استیل روکش دار ۱۵ سانتی متری با عرض ۴/۸ (بسته صد تایی)

480,000 تومان
  بست کمربندی استیل روکش دار برای اتصال انواع کابل و لوله و … در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.  

 

بست کمربندی استیل روکش دار ۲۰ سانتی متری با عرض ۴/۸ (بسته صد تایی)

520,000 تومان
بست کمربندی استیل روکش دار برای اتصال انواع کابل و لوله و ... در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.  

 

بست کمربندی استیل روکش دار ۲۵ سانتی متری با عرض ۴/۸ (بسته صد تایی)

550,000 تومان
بست کمربندی استیل عایق دار برای اتصال انواع کابل و لوله و … در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.  

بست کمربندی استیل روکش دار ۳۰ سانتی متری با عرض ۴/۸ (بسته صد تایی)

600,000 تومان
بست کمربندی فلزی روکش دار برای اتصال انواع کابل و لوله و … در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.    

 

بست کمربندی استیل روکش دار ۴۰ سانتی متری با عرض ۴/۸ (بسته صد تایی)

750,000 تومان
بست کمربندی استیل روکش دار برای اتصال انواع کابل و لوله و … در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.

 

بست کمربندی استیل روکش دار ۵۰ سانتی متری با عرض ۴/۸ (بسته صد تایی)

1,000,000 تومان
  بست کمربندی استیل روکش دار برای اتصال انواع کابل و لوله و … در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.  

 

بست کمربندی استیل روکش دار ۶۰ سانتی متری با عرض ۴/۸ (بسته صد تایی)

1,200,000 تومان
بست کمربندی استیل روکش دار برای اتصال انواع کابل و لوله و … در مصارف صنعتی کاربرد دارد. عایق پلاستیکی بست فلزی مانع آسیب به قطعات است.