بست چنگالی

بست چنگالی یا چنگکی از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف ساخته شده است. کاربرد بست چنگکی در کابل کشی است. این بست ها در سایزهای مختلف در فروشگاه الکتروقبادیان موجود میباشند.

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۱۶-۱۲

4,500 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 16-12

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۲۰-۱۶

4,800 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 20-16

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۲۵-۱۸

5,000 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 25-18

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۲۸-۲۴

6,500 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 28-24

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۳۲-۲۸

7,000 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 32-28

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۳۶-۳۲

8,000 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 36-32

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۴۰-۳۶

8,500 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 40-36

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۴۴-۴۰

10,000 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 44-40

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۴۸-۴۴

17,500 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 48-44

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۵۲-۴۸

18,500 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 52-48

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۵۶-۵۲

20,000 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 56-52

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.  

 

بست چنگالی گالوانیزه سایز ۶۴-۶۰

25,000 تومان
 

بست چنگالی گالوانیزه سایز 64-60

  بست چنگالی با چنگکی  ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف موجود است. کاربرد آن در کابل کشی است.