پرس سوكت زن سیم تلفن مدل HT-315

در انبار

پرس سوكت زن سیم تلفن مدل HT-315

 

تولیدکننده: GHOBACO                                 دسته بندی: پرس سوکت زن